Nieuws

Het programma in het najaar2016 ziet er als volgt uit: – 6 oktober: Arjen Bosman ‘Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen’ – 27 oktober: Pauline van Vliet ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ – 17 november: Frits David Zeiler ‘Duinen, geesten, beken… namen.’ – 8 december: Jan de Koning ‘Pieken en dalen in de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied van 2000 jaar voor tot 1500 na Christus.’ De lezingen beginnen om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30. Tijdens de eerste lezing van de serie is de tentoonstelling in het Huis van Hilde speciaal voor deelnemers opengesteld. Locatie: Huis van Hilde: Westerplein 6, 1901 NA, Castricum. (achterkant station) De gehele serie lezingen kost €40. Een losse lezing kost €12,50 Vrijwilligers van Huis van Hilde en Stichting Oer-IJ krijgen korting Voor hen geldt voor de hele lezingenserie een korting van 50%. Voor een enkele lezing betalen vrijwilligers €7,50U kunt zich inschrijven via de website van de Stichting Oer-IJ of per email ([email protected])

Het zeer populaire thema van het Oude Egypte in gokkasten is al lang bekend bij alle gokkers. Een daarvan is de Book of Dead gokkast, die vertelt over de avonturen van de dappere grafrover Jack. Book of Dead is een online slot ontwikkeld door Play'n GO en dit slot met 5 rollen en 3 rijen heeft in totaal 10 instelbare winlijnen.

Het laatste jaar zijn de LIA-activiteiten steeds meer gericht op het Oer-IJ gebied. LIA is nauw betrokken bij de Stichting Oer-IJ, waarin ze o.a. adviserend bestuurslid is. Veel van de LIA-cursussen,-lezingen en - excursies hebben daarom een of andere link met het Oer-IJ. Ook bij het ontwikkelen van fietsroutes in dit gebied is LIA nauw betrokken. LIA heeft daarom besloten om per 1 jan. 2017 te stoppen als ZZPer. Lopende afspraken voor 2017 worden uiteraard wel nagekomen. Bij hoge uitzondering zal ik nog op nieuwe verzoeken ingaan.

De Werkgroep Excursies is bezig om in samenwerking met Huis van Hilde diverse arrangementen samen te stellen. Zo is het inmiddels mogelijk een bezoek aan het Archeologisch Centrum te combineren met een buitenexcursie onder leiding van een van onze gidsen. Onderdeel van deze aanbieding is een lunch in Huis van Hilde. Voor de buitenexcursie zijn twee opties: wandelen of fietsen. Steeds met een gids. Klik hier voor meer informatie.

HOVO Alkmaar Jarenlang heeft LIA voor de HOVO-Alkmaar cursussen verzorgd over de landschappelijke veranderingen in Noord-Holland. LIA is sinds het najaar 2015 gestopt met cursussen, maar verzorgt nog wel lezingen die gecombineerd worden met een excursie. Dit najaar zal dat zijn over de Stelling van Amsterdam

Het laatste jaar zijn de LIA-activiteiten steeds meer gericht op het Oer-IJ gebied. LIA is nauw betrokken bij de St.Oer-IJ, waarin ze o.a. adviserend bestuurslid is. Veel van de LIA-cursussen,-lezingen en - excursies hebben daarom een of andere link met het Oer-IJ. Ook bij het ontwikkelen van fietsroutes in dit gebied is LIA nauw betrokken.

In dec. 2015 is het wandelboekje ‘In de voetsporen van Hilde’ uitgegeven. Schrijver Ernst Mooij in opdracht van ‘Werkgroep Oud Castricum’ . Prijs: E 2,50 Te verkrijgen bij W.O.C. , boekhandel Laan en bij ‘Huis van Hilde’ in Castricum

Aafke Steenhuis - schrijfster en tekenares, www.aafkesteenhuis.nl ' magie van het IJ' gaat over de historie en het huidige leven in Amsterdam Noord en het omringende, prachtige Waterland. Aafke beschrijft de grote overstroming van 1916, die Waterland onder water zette en die leidde tot de Afsluitdijk in 1932, de kolonisering van het veengebied in de Middeleeuwen, de Romeinen die hier langs voeren rond de jaartelling, de voorloper van het IJ, het Oer IJ, de invloed van de IJstijden, de uitbarstingen van een vulkaan in de Waddenzee die hier sporen achterliet. Maar ook schrijft zij over de haven van Amsterdam nu, de veerboot over het IJ, de vogels en vissen, de voormalige industriegebieden, de scheepswerven, de bijzondere gebouwen aan het IJ, de dijken, de oude arbeiderswijken. De standaard editie van het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen van Aafke Steenhuis in kleur en zwart-wit, en met oude en nieuwe cartografische kaarten – gebonden hardcover editie –22,5 x 29,5 cm – geheel in full colour – 126 pagina’s. € 25,00. De magie van het IJ participeert ook in de Waterlandse Vloed (www.waterlandsevloed.nl www.waterlandsevloed.nl een project waarin allerlei cultuurinitiatieven bijeengebracht zijn die herdenken dat er in 1916 een enorme overstroming is geweest van de Zuiderzee, wat leidde tot de bouw van de Afsluitdijk in 1932.

Een breed samengestelde initiatiefgroep, met betrokken enthousiaste burgers die zich ondermeer bezighouden met archeologie, geschiedenis, natuur en communicatie, heeft het plan opgevat meer aandacht te vragen voor de bijzondere waarde van het Oer-IJ gebied, het oorspronkelijke landschap in de driehoek Alkmaar, Haarlem, Zaanstad. Binnenkort wordt een website gelanceerd. De website moet de eerste stap zijn naar een groot aantal initiatieven. Tot het begin van onze jaartelling was het kustlandschap in onze regio een grillige rivierdelta. Een zijtak van de Rijn; ongecultiveerd, met kwelders vol geulen en kreken waar de zee nog vrij spel had. Voor wie dat weet, is daar ook vandaag de dag nog veel van terug te zien. De initiatiefgroep wil het grote publiek er kennis mee laten maken; met publicaties, tentoonstellingen, evenementen en bijvoorbeeld bewegwijzerde ‘belevingsroutes’ voor wandelaars, fietsers en watersporters.

over historie Midden-Kennemerland zie: www.middenkennemerland.nl. over landschappelijke ontwikkelingen in de Zijpe:www.zijpermuseum.nl/maps Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving: www.alkmaardermeeromgeving.nl St.Oer-IJ geopark i.o.: www.oer-ij.nl IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Natuurmedia: www.duinenenmensen.nl: een digitaal magazine over de Nederlandse kust met artikelen, kaarten en films is nu in de lucht. BEM 450 (viering 450-jarig bestaan Berger- en Egmondermeer)www.BEM450.nl

- Tussen duinen en Alkmaardermeer - Na vijf wandelgidsjes door verschillende Heerlijkheden binnen de gemeente Castricum is er nu een fietsgidsje.De cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Castricum en haar voormalige heerlijkheden komt uitgebreid aan bod in vier fietsroutes met in totaal ruim 60 kilometer aan fietsgenoegen:

De Westergeestroute in Limen is las GPS-route gratis te downloaden via www.avalis.eu 'aansprekende projecten' Voorlopig alleen voor gebruikers van smartphone (type android), dus niet via I-phone.

LIA verzorgt ook excursies op aanvraag. In principe kan gekozen worden uit onderstaande excursies, waarbij datum, tijdstip en startpunt in overleg worden vastgesteld. Neem via email ([email protected]) of per telefoon (072-5051874) contact met LIA op. Geheel nieuwe excursieroutes kunnen ook afgesproken worden.

als u wilt weten welke lezingen LIA houdt in Noord-Holland kunt u dit zoeken onder het hoofdje ' cursus' De organisatie van de lezingen liggen altijd bij een bepaalde organisatie. Deze wordt daaom ook altijd vermeld.Voor aanmelding moet u dan ook bij de betreffende organisatie zijn.